AN SCOLAR 2020-2021

  • ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII PREŞCOLARE

Titulatura oficială a grădiniţei: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RAZĂ DE SOARE” TÂRGOVIȘTE

Adresa: Prof. Alexandru Vasilescu Nr. 7, Târgoviște, județul Dâmbovița

Tipul unităţii: Grădiniţă cu program prelungit

Felul unităţii: independentă PJ

Forma de proprietate: publică

Forma juridică: de stat

Activitatea principală: învăţământ preşcolar

Anul înfiinţării: 1969

Telefon/fax: 0245/631998

E-mail: razadesoare2006@yahoo.com

Website: www.gradinita-razadesoare.ro

Amplasată în microraionul 9, lângă Şcoala nr 8 Mihai Viteazul, Grădinița cu program prelungit Rază de Soare este cea mai mare unitate de învăţământ preşcolar din judeţul Dâmboviţa.

În acord cu principiile educației timpurii, Grădinița Rază de Soare consideră că fiecare copil este unic, nevoile lui sunt cerințe importante pentru educație, sunt diferite de la un copil la altul și de la o perioadă la alta. Achizițiile copilului în primii ani de viață sunt enorme și decisive. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile de învățare situaționale, fiecare act de îngrijire este un demers educativ, iar interacțiunea activă cu adultul este definitorie.

Grădinița Rază de Soare este locul prieteniei, iubirii și libertății. Aici, fiecare copil va fi apreciat și iubit pentru ceea ce este el însuși, cu toate năzdrăvăniile fără de care copilăria n-ar mai exista.

Grădinița noastră își desfășoară activitatea utilizând Curriculum-ul pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, scrisorile metodice care apar la începutul fiecărui an școlar și Legea Educației Naționale nr 1/ 2011, venind în completarea acestora cu o paletă largă de ateliere de dezvoltare personală, activități opționale și extracurriculare. La Rază de Soare, fiecare copil este întâmpinat cu caldură, este învațat cu răbdare și este îmbrățișat cu iubire. Bucuria jocului, a întâlnirii cu prietenii și a descoperirii aventurii sunt parte a unei copilării magice.

Îi asteptăm pe copii într-o lume de basm, a jocurilor copilăriei noastre, într-o lume a bucuriei. Copiii de la Rază de Soare sunt fericiți și isteți, iar grădinița noastră este un loc special în care se leagă numeroase prietenii.

Vino și tu în universul fermecat al copilăriei, prietene drag, copil iubit!

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

2016-2020

STRATEGIA PROIECTULUI

1. MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT RAZĂ DE SOARE TÂRGOVIȘTE

„Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.”

2. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE “ TÂRGOVIȘTE

„Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el.”

3.ŢINTELE STRATEGICE

 A) Reconsiderarea managementului preşcolar din perspectiva egalizării şanselor tuturor copiilor de socializare şi integrare şcolară, a descentralizării şi a creşterii autonomiei unităţii, a implementării și dezvoltării controlului managerial intern

B) Dezvoltarea profesională şi personală a resurselor umane ale grădiniţei pentru o educaţie incluzivă şi performantă

C )Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului grădiniţei, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare în vederea asigurării stării de bine a copiilor

D) Optimizarea relaţiei grădiniţă–comunitate, îmbunătăţirea relaţiei grădiniţă – părinţi şi promovarea imaginii grădiniţei în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei în vederea asigurării unui act educaţional de calitate